Kreatív Formák Alapítvány

A közhasznú jogállású Kreatív Formák Alapítvány 2007 novemberében alakult azzal a céllal, hogy elősegítse a sérülékeny célcsoportok társadalmi integrációját.

Legfőbb célunk és küldetésünk, hogy a megváltozott élethelyzetben a hozzánk forduló személyeknek sokrétű támogató szolgáltatást nyújtsunk az önálló életvitel visszaállítása, az életminőség folyamatos javítása érdekében. Az Alapítvány ennek a hátrányos helyzetű csoportnak specializáltan kialakított, komplex tevékenységi kör megvalósítására törekszik, amely magában foglalja az önellátáshoz szükséges készségek újratanulását és az ismeretek fejlesztését (elemi rehabilitáció), a kliensek szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását (szociális rehabilitáció), valamint az igénybevevők foglalkoztatásának elősegítését (foglalkozási rehabilitáció).

Ezen belül szervezetünk egyik profilja a fogyatékkal élő személyeknek, kiemelten a látássérült felnőtteknek nyújtott elemi rehabilitációs célú szolgáltatás, amely az önellátáshoz szükséges készségek, képességek megszerzését segíti elő (Pl. tájékozódás-közlekedés hosszú fehér bottal, mindennapos tevékenységek újratanulása, Braille, informatika stb.) E tekintetben Alapítványunk, mint dél-alföldi rehabilitációs központ az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által felügyelt országos hálózat tagjaként tevékenykedik.

Szolgáltatásainkat elsősorban Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyében nyújtjuk.

Alapítványunk közhasznú céljai a fentieknél jóval szélesebb körben kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően - a fenti szolgáltatásrendszeren kívül - rendszeresen kezdeményezünk fogyatékkal élő személyek és természetes segítőik számára más jellegű, életminőségüket javító programok megvalósítását is. A különböző, általában pályázati úton nyert forrásoknak köszönhetően szolgáltatásaink ingyenesek minden érintett magyar állampolgár részére.